Poetic

Ytliga rötter väcker tankar om olika personligheter
Som tar utrymme på olika vis
Om jag viskade nu, hördes det långt ut över havet

I en trygg utandning vilar jag fötterna i gräset
Pressen på framgång bleknar; dras undan
Annat får betydelse; synen, hörseln, doften